Skimma video

Du kan förhandsvisa en video eller leta efter önskat avsnitt i den genom att snabbt skimma igenom den. Om du tycker att det är distraherande att höra videons ljudspår när du skimmar kan du stänga av det.

Skimma igenom en video så här:

  • Flytta helt enkelt pekaren framåt eller bakåt över en filmremsa i projektbläddraren eller händelsebläddraren. En vertikal röd linje (uppspelningshuvudet) visar exakt var pekaren är medan du skimmar.

    Obs! När en filmremsa delas i två rader i projektbläddraren eller händelsebläddraren kan du skimma över skarven genom att hålla ner skifttangenten samtidigt som du flyttar pekaren. Du kan också trycka ner skiftlås och sedan flytta pekaren. Pekaren hoppar till nästa rad när den når kanten. Dessutom kan du hålla ned alternativ- och skifttangenten samtidigt som du skimmar för att behålla pekaren i mitten av raden och undvika oavsiktliga hopp mellan rader.

Så här stänger du av ljudet när du skimmar:

  • Välj Innehåll > Ljudskimning (kontrollera att kommandot är omarkerat, utan bock, i menyn) eller klicka på ljudskimningsknappen under visningsfönstret för att slå av och på ljudskimning.

    Ljudskimningknappen

    Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.