Spela upp din video

iMovie är ett program med flera användningsområden. Du kan använda det till att skapa egna videoprojekt, men du kan också använda det till att spara och ordna videomaterial och till att visa video – de projekt du skapar och råmaterialet (som i iMovie är ordnat i händelser). När du visar projekt eller händelser kan du spela upp dem från början eller från valfri punkt. Du kan också spela upp bara ett enskilt klipp i ett projekt eller en händelse.

Så här spelar du upp video:

Gör något av följande:

  • Om du spelar upp en händelse eller ett projekt från början klickar du på ett klipp i ett projekt eller en händelse. Klicka sedan på uppspelningsknappen (se nedan) under projektbläddraren eller händelsebläddraren. Du kan också välja Innehåll > "Spela upp från början" eller trycka på bakåtstreck () på tangentbordet.

    Uppspelningsknappen för händelser

    Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Om du vill spela upp ett projekt eller en händelse från en viss punkt placerar du pekaren vid den bildruta i projektbläddraren eller händelsebläddraren där du vill börja och trycker sedan på mellanslagstangenten.

  • Om du vill spela upp ett bildruteintervall eller klipp markerar du det i projektbläddraren eller händelsebläddraren (så att det får en gul ram) och trycker sedan på snedstreck (/) på tangentbordet eller väljer Innehåll > Spela upp markerat.

  • Om du vill spela upp ett bildruteintervall eller klipp i en loop markerar du det i det i projektbläddraren eller händelsebläddraren (så att det får en gul ram) och väljer Innehåll > Loopa markering. Tryck på mellanslagstangenten när du vill stoppa uppspelningen.

  • Om du vill spela upp ett projekt i helskärmsläge för uppspelning från början väljer du Innehåll > “Spela upp i helskärmsläget för uppspelning” när projektet är öppet i projektbläddraren. Du kan också trycka på kommando-G för att spela upp projektet från uppspelningshuvudets position.