Visa uppspelning på en andra skärm

Om en extra bildskärm är ansluten till datorn kan du spela upp video på den. När du gör detta visas iMovies visningsfönster endast på den andra skärmen så att du får en större arbetsyta i iMovie-fönstret.

Så här ställer du in iMovie att visa video på en annan bildskärm:

  1. Anslut en andra bildskärm till datorn.

    Om du vill veta hur du ansluter en andra bildskärm väljer du Hjälp > Mac Hjälp och skriver "ansluta flera bildskärmar" i sökfältet. Du visar hjälpmenyn genom att klicka på skrivbordet så att Finder blir aktivt (ordet Finder visas i det övre vänstra hörnet av skärmen). Klicka sedan på Hjälp i det ljusgrå fältet överst på skärmen.

  2. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade i iMovie-inställningarna.

  3. Välj Fönster > "Spela upp på annan skärm" i iMovie.

    Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Flytta tillbaka visningsfönstret till iMovie-fönstret genom att välja Fönster och avmarkera "Spela upp på annan skärm".