Omvandla en trailer till ett projekt

Du kan konvertera en trailer till ett standardprojekt så att du kan redigera den hur du vill: lägga till och radera klipp, ändra typsnitt, färg och stil för texten på skärmen, lägga till övergångar, spela in en berättarröst, tillämpa specialeffekter på videoklipp, ersätta trailerns bakgrundsmusik osv.

Du kan när som helst konvertera en trailer till ett projekt, vare sig den är klar eller inte. När du konverterar en trailer ändras inte namnet i projektbiblioteket.

Obs! När du har konverterat en trailer till ett projekt kan du inte konvertera tillbaka till en trailer. Vill du behålla en kopia av trailern duplicerar du den först och konverterar den sedan.

Så här konverterar du en trailer till ett standardprojekt:

 1. Markera ett trailerprojekt i projektbiblioteket genom att klicka på det, eller öppna ett trailerprojekt så att det visas i projektbläddraren.

 2. Välj Arkiv > "Konvertera till projekt".

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Om du konverterar trailern innan du fyllt alla platshållare med videoklipp visas animatic-klipp (gråtonsbilder) i projektbläddraren. Du kan ersätta sådana klipp med videoklipp.

  En konverterad trailer i projektbläddraren.

 3. Redigera projektet på samma sätt som ett vanligt projekt och tänk på följande:

  • De längdbegränsningar som fanns för trailern gäller inte för det konverterade projektet. Du kan därför ersätta animatic-klippen med videoklipp av valfri längd, förlänga eller förkorta valfria videoklipp, radera animatic-klipp osv.

   Om du vill veta hur du ersätter video läser du följande ämne: Ersätta ett videoklipp i ett projekt.

  • Om du vill behålla trailerns tempo ersätter du animatic-klippen med videoklipp av samma längd. Flytta pekaren till vänstra kanten på animatic-klippet så att dess tidsstämpel visas och markera sedan ett bildruteintervall med den tidslängd som ska ersätta animatic-klippet.