Skapa en trailer

I iMovie finns ett antal mallar som du kan använda till att skapa filmtrailrar som håller professionell kvalitet med teman med allt från äventyr till romans, till vänskap och drama. I varje mall kan du anpassa texten som visas på skärmen – filmens namn, rollbesättning, eftertexter osv. – och bygga upp en visuellt tilltalande historia genom att lägga till egna videoklipp. Till varje mall hör också unik musik som passar ihop med trailerns tema.

Filmtrailar är utformade som kompletta projekt på sitt eget vis, men du kan konvertera valfri trailer till ett projekt som du sedan kan redigera på samma sätt som annan video.

Så här skapar du en trailer:

 1. Klicka på knappen Skapa projekt (visas nedan) i iMovie i det nedre högra hörnet av projektbiblioteket eller välj Arkiv > Nytt projekt.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Knappen för att skapa ett projekt

 2. I den dialogruta som visas markerar du en mall under Filmtrailrar genom att klicka.

  När du väljer en mall visas en förhandsvisning i visningsfönstret till höger. Förhandsvisa de andra mallarna genom att klicka på dem.

  En kort beskrivning av mallen och hur många roller den innehåller visas under visningsfönstret. Informationen kan hjälpa dig att välja en lämplig mall. Om du tänker använda videomaterial som bara innehåller två personer väljer du en mall med två medverkande. Beskrivningen kan också hjälpa dig att bedöma om en mall stämmer med den typ av trailer du vill skapa.

  Det går inte att byta mall när du väl har börjat skapa projektet eftersom de element som krävs i en mall inte passar i en annan mall. Om du vill använda en annan mall i ett projekt måste du skapa en ny trailer från början.

 3. Ange ett namn för trailerprojektet i fältet Namn.

 4. Välj ett skärmformat från popupmenyn Proportioner:

  • Widescreen (16:9): Med widescreen blir filmen mycket bredare än den är hög. Widescreen-filmer visas bäst på datorer med widescreen-bildskärm och på HDTV-apparater. På en vanlig TV visas widescreen-filmer med svarta kanter ovanför och under bilden.

  • Standard (4:3): Gör filmen mer kvadratisk till formen. När filmen visas på en vanlig TV fyller den hela skärmen. På en HDTV och på datorer med widescreen-bildskärm visas den med svarta kanter på båda sidor om bilden.

 5. Välj ett alternativ från popupmenyn Bildfrekvens.

  Välj den bildfrekvens som användes när videon spelades in.

 6. Klicka på Skapa.

  Ett gränssnitt med flikar visas. Du anger information om filmen på fliken Översikt. Du lägger till video i trailer på flikarna Storyboard och Scenlista.

  Flikarna i trailermallen

 7. Ange den information som krävs i textfälten på fliken Översikt.

  Klicka bara på de namn och ord som redan står där och skriv ny text. Det går inte att lämna några fält tomma eftersom iMovie lägger i det du skriver i fälten i trailern. Den information som krävs varierar mellan mallarna. Följande kategorier finns:

  • Namn och datum: Informationen som krävs varierar från mall till mall. Följ den modell som platshållartexten visar och ange en filmtitel, utgivningsdatum (t.ex. "Januari 2010" eller "10-01-10" och eventuell annan information som krävs.

  • Medverkande: Ange namnen på de personer som har huvudrollerna i det videomaterial du tänker använda i trailern. I vissa mallar finns inga medverkande och i andra kan du radera och lägga till fler medverkande genom att klicka på radera- eller lägg till-knappen till höger om ett fält.

   Lägg till- och raderaknapparna

  • Filmbolag: Ange ett påhittat filmbolagsnamn och välj en logotypstil från popupmenyn. Det går inte att ändra utseendet på namnet (typsnittet, färg, storlek osv.) i logotypen.

  • Eftertexter: Ange ett namn i vardera av de två eftertextfälten.

 8. Klicka på fliken Storyboard.

  Ett grafiskt gränssnitt som representerar trailerns storyboard visas. Överst (och på andra ställen) finns textrader som du kan redigera med ny text som visas på skärmen. Det finns också platshållarbilder som du kan lägga till videoklipp i medan du bygger ditt projekt.

  Textfälten och platshållarna ligger i den ordning som elementen visas i i trailern, men du kan redigera och fylla dem i valfri ordning.

 9. Om du vill redigera någon text som visas på skärmen klickar du på ordet eller orden i en textrad, skriver den nya texten och klickar på returtangenten.

  Platshållartextrad.

  Platshållartextrad med aktiva textfält

  Du kan härma ordstilen i platshållartexten om du vill behålla mallens flöde och känsla. Ny text visas i kursiv stil i raden så att du ser att du har redigerat den.

  Du återgår till platshållartexten genom att klicka på knappen för att återgå längst till höger i textraden.

  Knappen för att återgå

 10. Lägg till videoklipp i platshållarna genom att helt enkelt klicka på videon i händelsebläddraren, eller genom att markera ett bildruteintervall.

  När du lägger till video genom att klicka på den i händelsebläddraren läggs rätt längd video till för att fylla den aktiva platshållaren, med början från den punkt där du klickade. (Tidstämpeln i vänstra kanten av varje platshållare visar hur lång video som krävs.) När du fyller en platshållare med video aktiverar iMovie automatiskt nästa platshållare i din storyboard. Om du vill fylla platshållarna i en annan ordning markerar du en genom att klicka på den.

  Den video du klickar på eller markerar bör följa stilen i den scen som illustreras av platshållarbilden. Om t.ex. den aktiva platshållaren visar en närbild på ett ansikte bör du lägga till en närbildsscen på den aktuella medverkanden. Om bilden visar en springande figur bör du lägga till videomaterial på en medverkande i rörelse.

 11. Om du vill visa projektklippen ordnade efter typ av scen (t.ex. landskap, närbild, action) och medverkande klickar du på fliken Scenlista.

  Den här projektvyn är användbar när du planerar de olika typer av scener du behöver för trailern. I den här vyn kan du också komma ut bara videon i projekten. Du kan t.ex. snabbt se om du har placerat ett landskapsklipp i en platshållare avsedd för en medverkande, eller om actionklippen är tillräckligt varierade.

  Du kan lägga till, ändra och radera videoklipp i den här vyn.

 12. Om du vill radera ett klipp i storyboard- eller scenlistvyn markerar du det och trycker på backstegstangenten. Du kan också hålla pekaren över den och klicka på den runda pilsymbolen i det övre högra hörnet. (Symbolen visas i bilden nedan.)

  Du kan också ersätta det befintliga klippet helt enkelt dra ett nytt videoklipp från händelsebläddraren till det befintliga. Om verktyget "Lägg till i projekt" är aktiverat markerar du det klipp du vill ersätta i mallen genom att klicka (så att det får en gul ram). Klicka sedan på det klipp du vill ersätta det med i händelsebläddraren.

 13. Spela upp trailern när som helst genom att klicka på knappen "Spela upp i helskärmsläge", A nedan, eller uppspelningsknappen, B nedan, i det övre högra hörnet av mallen.

  Uppspelningsknappar i trailermallen.

 14. När du har gjort klart trailern genom att fylla alla platshållare med video visas en dialogruta. Spela upp trailern genom att klicka på Visa trailer, eller klicka på Klar.

Trailerprojekt visas i projektbiblioteket med en liten biljettsymbol till vänster om namnet.

Små blå symboler visas i hörnet av ett klipp när du håller pekaren på det. Den runda pilen i det över högra raderar klippet från platshållaren. Dubbelpilen i nedre vänstra öppnar klipputsaren. Och högtalarsymbolen i övre vänstra slår på och av ljudet för klippet (inte trailerns temamusik).

Symbolerna på ett klipp

Så här hittar du snabbt videoklipp som passar platshållarbildens stil:

Om din händelsevideo har analyserats för att se om den innehåller personer kan du sortera video baserat på bildstilen för en markerad platshållare i trailermallen.

 1. Öppna panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering.

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

 2. Markera en tom platshållare som för video som innehåller personer genom att klicka, antingen i storyboard- eller scenlistvy.

  I nyckelordspanelen markeras de kopplade nyckelorden och dina händelsevideor filtreras så att bara motsvarande videomaterial visas. Om du t.ex. markerar en platshållare märkt "Medel" markeras det nyckelordet i nyckelfiltreringspanelen och händelsebläddraren sorteras så att bara videomaterial som innehåller personer som filmats på medelavstånd visas. Om du markerar en platshållare märkt med en medverkandes namn markeras nyckelorden "närbild", "medel" eller "bred" i panelen för nyckelordsfiltrering (beroende på det avstånd som är angett för platshållarbilden) och händelsebläddraren sorteras så att bara videomaterial som innehåller just den medverkande och som är filmat på rätt avstånd visas.

Så här redigerar du en trailer:

Gör något av följande:

 • Om du vill redigera en trailer du redan skapat öppnar du projektbiblioteket och dubbelklickar på trailerprojektet för att öppna det. Du kan nu redigera texten som visas på skärmen och byta videoklipp på det sätt som beskrivs i informationen ovan.

 • För att kunna redigera trailern, som du skulle redigera ett vanligt projekt, måste du först konvertera trailern till ett projekt.