Påbörja ett projekt


Planera dina projekt med en storyboard
I iMovie kan du skapa en storyboard (en översikt) för ditt projekt innan du lägger…

Arbeta med ett projekt


Använda projektteman


Markera videoklipp och videobildrutor


Lägga till och ta bort video och bilder i ett projekt


Putsa videoklipp


Förhandsvisa redigeringar snabbt
När du har ändrat ett projekt kan du vilja förhandsvisa det genom att spela upp…

Lägga till och redigera titlar


Lägga till och redigera övergångar mellan klipp