Ångra ändringar du gjort i projekt, bilder eller händelser

Om du gör fel eller inte gillar en ändring du gjort i ett projekt, inklusive bilder du lagt till eller om du ändrat en händelse (källvideo), kan du ångra den. Du kan steg för steg ångra alla ändringar du gjort i ett projekt fram tills den punkt då du senast avslutade och öppnade iMovie.

Så här ångrar du din senaste åtgärd:

Välj Redigera > Ångra [åtgärd] eller tryck på kommando-Z.

Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.