Ange laginformation till temat Sport

Bäst resultat med temat Sport får du om du använder lagredigeraren för att ange laginformation – t.ex. spelarnamn och spelarstatistik, spelarfoton och lagsymboler – om de lag som kommer att figurera i filmprojektet. iMovie infogar då de här elementen i titlar och övergångar i sporttemat, så att ditt projekt får en professionell finish.

Så här anger du laginformation:

 1. Välj Fönster > Lagredigerare i iMovie.

  Lagredigeraren

 2. Lägg till ett nytt tema genom att klicka på lägg till-knappen (+) längst ner till vänster på panelen Lag, A nedan.

  Du kan radera platshållarlaget, eller valfritt annat lag, genom att markera namnet och klicka på ta bort-knappen (-), B nedan.

  Bild på knapparna Lägg till och Ta bort på panelen Lag

 3. Skriv en beskrivning av säsongen (som redan är markerad för redigering) och dubbelklicka sedan på platshållarlagnamnet (någon version av Leoparder) och ange ett nytt namn.

 4. Klicka på Brännboll och välj en lagtyp i popupmenyn som visas.

 5. Om den lagtyp du vill ha inte finns i listan går du till avsnittet ”Så här lägger du till en ny lagtyp” nedan.

 6. Om du vill ange spelarinformation om ett lag markerar du laget genom att klicka på det en gång i panelen Lag.

  Rubriken på panelen Spelare ändras så att den visar namnet på det markerade laget.

 7. Lägg till en spelare genom att klicka på lägg till-knappen (+) , C nedan, längst ner till vänster på panelen Spelare. Ange sedan spelarinformation:

  Panelen Spelare

  • Skriv in ett spelarnummer i nummerfältet som är markerat för redigering, klicka sedan på ”Ny spelare” och skriv in spelarens namn.

  • Dubbelklicka under varje kolumnrubrik (Position, Ålder osv.) i det blå området, E ovan. Då visas ett textfält där du kan skriva informationen. I grafiken ovan är fältet Position markerat för textinmatning.

  • Om du vill lägga till en bild på en spelare drar du bildfilen till källområdet ”Bild på spelare”. Du kan också klicka på lägg till-knappen (+) längst ner till höger i källområdet Bild på spelare och bläddra till den fil du vill använda på datorn. Markera filen och klicka på Öppna. Bilden visas i källområdet ”Bild på spelare”. Ändra zoomnivån genom att flytta reglaget under källan.

   iMovie hanterar de flesta bildformat, som JPEG, PNG, TIFF, BMP och GIF. Du kan använda vilken filstorlek som helst – iMovie förminskar helt enkelt bilden om den är för stor.

   Om du har en textfil som innehåller en spelarlista (namn, positioner osv.) kan du importera den till lagredigeraren, så behöver du inte ange information om varje spelare individuellt. Om du vill veta mer går du till ämnet "Så här importerar du en spelarlista" nedan.

 8. Upprepa proceduren i steg 7 tills du har angett information om alla spelare. Om du vill ta bort en spelare markerar du namnet genom att klicka på det. Klicka sedan på ta bort-knappen (-), D ovan, längst ner till vänster på panelen Spelare.

 9. Om du vill lägga till en laglogotyp drar du logotypfilen till källområdet Lagets logotyp. Du kan också klicka på lägg till-knappen (+) längst ner till höger i källområdet Lagets logotyp och bläddra till den fil du vill använda på datorn. Markera filen och klicka på Öppna.

  iMovie hanterar de flesta bildformat, som JPEG, PNG, TIFF, BMP och GIF. Du kan använda vilken filstorlek som helst – iMovie förminskar helt enkelt filen om den är för stor.

  Logotypen visas i källområdet ”Lagets logotyp”. Välj zoomningsgrad med skjutreglaget under källområdet.

 10. Klicka på Klar.

  Du kan redigera laginformationen när du vill genom att återgå till Lagredigeraren och upprepa stegen som beskrivs ovan. Om du redan har ett iMovie-projekt med det lag vars information du redigerade klickar du på Uppdatera projekt. Då uppdateras laginformationen i projektet.

Så här lägger du till en ny lagtyp:

 1. Välj Fönster > Lagredigerare.

 2. Klicka på triangeln, A nedan, bredvid underrubriken Sport längst ner i fönstret i lagredigeraren, så visas en lista över tillgängliga sporter.

  Området Sport i lagredigeraren

 3. Klicka på lägg till-knappen (+), B ovan, längst ner till vänster på panelen Sport.

 4. Skriv in namnet på sporten i fältet Ny sport, C ovan, som redan är markerat för redigering.

 5. Dubbelklicka på Etikett 1 i det blå området och skriv en parameter som du vill kunna ange för spelarna i detta lag. I de flesta lagsporter kan det t.ex. vara intressant att ange en spelares position och ålder. I en idrott som gymnastik kan en lämplig parameter vara "specialitet", där du kan ange om gymnasten fokuserar mest på bom eller fristående. En annan lämplig parameter kan vara "mästerskapsmedaljer". Du kan definiera upp till fyra parametrar med hjälp av etikettfälten.

Den nya lagtypen visas i popupmenyn Sport på panelen Lag.

Så här importerar eller exporterar du ett lag:

När du har skapat ett lag i iMovie kan du exportera laginformationen (inklusive logotyper, spelarfoton och andra spelardata) till en fil. Att exportera är praktiskt av två anledningar: Det är ett bra sätt att arkivera laginformation. Om du har iMovie på en annan dator kan du dessutom flytta den exporterade filen till den datorn och sedan importera den till iMovie, så att du kan arbeta med lagvideor därifrån.

Gör följande:

 • Om du vill importera ett lag klickar du på Importera lag, A nedan, längst ner i området Lag i lagredigeraren. Bläddra fram lagfilen i Finder-fönstret som öppnas, markera den och klicka på Öppna.

  Det lag du just importerade visas genast i laglistan.

 • Om du vill exportera ett lag markerar du lagets namn genom att klicka på det i avsnittet Lag i lagredigeraren. Klicka sedan på Exportera lag, B nedan. Skriv in ett namn på exportfilen i fältet ”Spara lag som” i dialogrutan som visas, välj var du vill spara filen i popupmenyn Var och klicka sedan på Spara. Lagfiler får filnamnstillägget ".imovieteam".

  Du kan exportera flera lag samtidigt genom att hålla ner kommandotangenten medan du markerar lagen.

  Knapparna Importera lag och Exportera Lag

Så här importerar du en spelarlista:

Om du redan har laginformation sparad i en tabbavgränsad textfil kan du importera den till lagredigeraren, så behöver du inte ödsla tid på att skriva in information om varje spelare manuellt.

 1. Öppna lagredigeraren och markera det lag du vill importera spelarlistan till genom att klicka på lagets namn i listan Lag.

  Om du inte har något lag än måste du först lägga till ett genom att klicka på lägg till-knappen (+) längst ner till vänster på panelen Lag.

 2. Klicka på Importera spelarlista längst ner i området Spelare i lagredigeraren.

  Knappen Importera spelare

 3. Bläddra fram textfilen med spelarlistan i Finder-fönstret som öppnas, markera den och klicka på Öppna.

  Filen måste uppfylla följande krav:

  • Det måste vara en enkel textfil. De flesta filtyper som kan öppnas med Textredigerare fungerar, t.ex. oformaterad text (.txt), Rich Text Format (.rtf), Word 97 (.doc), Word 2003 (.xml) och Word 2007 (.docx).

  • Varje rad i filen ska innehålla information om endast en spelare.

  • De olika informationsstyckena på en och samma rad ska avdelas med tabbar.

  • Varje rad ska innehålla, i nämnd ordning: spelarens nummer, spelarens namn och upp till fyra statistikuppgifter (ytterligare statistikuppgifter ignoreras).

  Spelarna syns direkt i listan Spelare.