Översikt: iMovie-teman

I iMovie finns ett antal teman skapade av Apple som du kan använda till att enkelt ge dina filmprojekt ett professionellt utseende.

Du kan välja ett tema för projektet när du skapar det, eller så kan du tillämpa ett när som helst senare. Du kan också enkelt byta tema, när som helst.

Alla teman består av följande element:

  • En öppningstitel som läggs till automatiskt i projektet. Den består av grafik som anger tonen för temat.

  • En sluttitel som automatiskt läggs till på det sista klippet i projektet.

  • Övergångar mellan klipp. När du tillämpar ett tema på ett projekt infogar iMovie som förval horisontella upplösningar med enstaka temaövergångar mellan de flesta klippen i projektet. Du kan ändra den här förvalda inställningen och istället lägga till övergångar manuellt.

  • Speciella temaanpassade titlar och övergångar som du kan lägga till i ett projekt.

Temat Sport har några specialfunktioner. Det är tänkt att användas med projekt som handlar om sport. Om du t.ex. filmar dina barns fotbollsmatch kan du använda sporttemat till att skapa filmer med skärmgrafik som får vanligt videomaterial att se ut som professionellt producerade sportsändningar. Om du vill använda sporttemat fullt ut använder du lagredigeraren för att ange lag. Skapa en lista över spelare och positioner, lägg till bilder på spelarna och en laglogotyp, osv.