Välja eller byta tema i ett projekt

I iMovie finns ett antal teman skapade av Apple som du kan använda till att enkelt ge titlarna och övergångarna i projektet ett professionellt utseende.

Du kan välja ett tema för projektet när du skapar det, eller så kan du tillämpa ett när som helst senare. Du kan också enkelt byta tema, när som helst.

När du ställer in eller ändrar ett tema infogar iMovie som förval horisontella upplösningar med enstaka temaövergångar mellan de flesta klippen i projektet. iMovie lägger också till en öppningstitel i temats stil till det första klippet i projektet, och en sluttitel till det sista klippet.

När du ställer in eller ändrar ett tema går det också att ange om iMovie ska låta dig lägga in och redigera övergångar för hand.

Så här anger du eller byter tema för ett projekt:

 1. Välj Arkiv > Projekttema när projektet är öppet.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill välja ett tema markerar du det genom att klicka på temats miniatyr en gång. Temat förhandsvisas automatiskt i visningsfönstret till höger.

   Du kan fortsätta att förhandsvisa olika teman genom att klicka på temaminiatyrerna.

  • Om du vill ta bort ett tema klickar du på Inget tema.

 3. Om du vill stänga av automatiska övergångar och titlar (eller bara automatiska övergångar om projektet inte har något tema) så att iMovie inte ersätter de övergångar som redan finns i projektet, avmarkerar du "Lägg automatiskt till övergångar och titlar" eller "Lägg till automatiskt".

  Det går inte att lägga till, redigera eller ta bort enskilda övergångar i ett projekt när iMovie är inställt på att använda automatiska övergångar.

  Om du snabbt vill lägga till övergångar i ett projekt och sedan redigera eller ändra dem en och en ställer du in att iMovie ska lägga till övergångar automatiskt när du väljer tema. Sedan lägger du till nya övergångar i projektet och klickar på Avaktivera automatiska övergångar i den dialogruta som visas. Om du gör så avaktiveras automatiska övergångar, vilket innebär att du kan lägga till, redigera och radera enskilda övergångar.

 4. Klicka på OK.

Du kan också ställa in ett tema när projektet är öppet genom att klicka på titelknappen, A nedan, eller övergångsknappen, B nedan, i iMovies verktygsfält (se nedan). Klicka sedan på knappen Ställ in tema i det övre, vänstra hörnet av bläddraren och följ steg 2 och 3 ovan.

Titel- och övergångsknapparna