Ändra proportionerna på ett projekt

När du skapar ett nytt projekt i iMovie anger du proportionerna. Detta anger de slutliga måtten för en film efter export, men det går att ändra proportionerna när som helst innan export.

När du ändrar ett projekts proportioner kan iMovie zooma in eller beskära videomaterialet något så att videon fyller skärmen utan att det blir svarta kanter ovanför och under eller till vänster och till höger om videon.

Så här ändrar du ett projekts proportioner:

  1. Markera ett projekt i projektbiblioteket, eller öppna ett projekt så att det visas i projektbläddraren, och välj sedan Arkiv > Projektegenskaper.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. Välj ett alternativ från popupmenyn Proportioner.

    • Widescreen (16:9): Med widescreen blir filmen mycket bredare än den är hög. Widescreen-filmer visas bäst på datorer med widescreen-bildskärm och på HDTV-apparater. På en vanlig TV visas widescreen-filmer med svarta kanter ovanför och under bilden.

    • Standard (4:3): Gör filmen mer kvadratisk till formen. När filmen visas på en vanlig TV fyller den hela skärmen. På en HDTV och på datorer med widescreen-bildskärm visas den med svarta kanter på båda sidor om bilden.