Byta namn på ett projekt

Du kan byta namn på ett projekt när projektbiblioteket visas.

Så här ändrar du namnet på ett projekt:

  1. Dubbelklicka långsamt på projektnamnet i projektbiblioteket så markeras namnet. Du kan nu redigera det.

  2. Skriv ett nytt namn och tryck på returtangenten.

Beroende på hur du har ordnat projektbiblioteket kan projektets plats ändras i projektlistan när du bytt namn på det.