Duplicera ett projekt

Det är praktiskt att duplicera ett projekt om du vill redigera projektet men behålla en kopia av den ursprungliga versionen.

Så här duplicerar du ett projekt:

  1. Markera projektet du vill duplicera i projektbiblioteket genom att klicka på det. Välj sedan Arkiv > Duplicera projekt.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Ett nytt projekt skapas och visas i listan ovanför det ursprungliga projektet. Det har samma filnamn som det ursprungliga projektet med en tillagd siffra.

  2. Dubbelklicka på namnet och ange ett nytt om du vill.