Öppna ett befintligt projekt

Alla iMovie-videoprojekt visas i projektbiblioteket där du kan förhandsgranska dem och öppna det du vill arbeta med.

Så här förhandsvisar och öppnar du ett projekt:

  1. Förhandsvisa ett projekt genom att göra något av följande:

    • Markera det i projektbiblioteket genom att klicka på det. Skimma sedan projektet genom att hålla pekaren över filmremsan, till höger om projektnamnet.

    • Om du vill spela upp projektet från uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) trycker du på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa projektet.

  2. Om du vill öppna ett projekt så att du kan arbeta med det dubbelklickar du på det i projektbiblioteket, eller markerar det och klickar på knappen Redigera projekt i övre, vänstra hörnet i projektbiblioteket.

    Knappen Redigera projekt