Radera ett projekt eller en projektmapp

Så här raderar du ett helt iMovie-projekt eller en hel projektmapp:

  1. Klicka för att markera projektet eller projektmappen i projektbiblioteket.

  2. Välj Arkiv > "Flytta projekt till papperskorgen" eller Arkiv > "Flytta mapp till papperskorgen".

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    När du raderar en projektmapp raders själva mappen och alla projekt som ligger i den.

  3. Du kan spara utrymme på hårddisken genom att klicka på skrivbordet utanför iMovie-fönstret så att Finder-menyerna överst på skärmen visas. Välj sedan Finder > Töm papperskorgen.

    Videon raderas permanent från hårddisken.