Slutföra ett projekt

När du är klar med ett projekt kan du slutföra det. I den processen förbereder (renderar) iMovie filmen i alla de storlekar som projektets mediematerial stöder av mobil, mellan, stor, HD 720p och HD 1080p. (Ibland är det ursprungliga mediematerialet i projektet inte tillräckligt stort för att rendera de större storlekarna.) De slutförda filerna visas inte i iMovie utan istället använder iMovie filerna när du delar ett projekt till MobileMe eller en social mediewebbplats som Facebook och YouTube. Om du slutför ett projekt i förväg går det fortare att dela en film.

Om du slutför ett projekt blir också uppspelningen i helskärmsläge bättre eftersom iMovie även använder de renderade filerna när du spelar upp ett projekt i helskärmsläge.

Om du vill veta hur du delar filmprojekt går du till avsnittet "Dela ditt videoprojekt" i iMovie Hjälp.

Så här slutför du ett projekt:

  1. Markera ett projekt i projektbiblioteket genom att klicka på det, eller öppna ett projekt så att det visas i projektbläddraren.

    Du bör endast slutföra projekt du tycker att du är helt klar med eftersom iMovie slänger den slutförda versionen om du gör ytterligare ändringar i en film du har slutfört.

  2. Välj Arkiv > Slutför projekt.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Beroende på projektets storlek kan det ta ett tag innan alla storlekar har renderats. Det kan vara en bra idé att slutföra ett projekt när du inte kommer att sitta vid datorn på ett tag.

    En dialogruta visas när processen är klar.