Förhandsvisa redigeringar snabbt

När du har ändrat ett projekt kan du vilja förhandsvisa det genom att spela upp bara några sekunder video och sedan göra ytterligare ändringar. I iMovie finns kortkommandon som gör den här snabba förhandsvisningen enklare.

Så här visar du en snabb förhandsvisning av din redigering:

Kontrollera att uppspelningshuvudet (den vertikala linjen) i projektbläddraren är placerad vid den punkt där du gjort redigeringen och gör sedan något av följande:

  • Spela upp två sekunder av videon genom att trycka på vänster hakparentes ([), med början 0,5 sekunder före den punkt där uppspelningshuvudet är placerat.

    Om uppspelningshuvudet är placerat i ett markerat bildruteintervall (med en gul ram) och du trycker ner vänster hakparentes så spelas bara 0,5 sekunder video upp, antingen med start vid markeringens början eller med slut vid markeringens slut, beroende på var i markeringen som uppspelningshuvudet finns.

  • Om du trycker på höger hakparentes (]) spelas tre sekunder video upp, med början 1,5 sekunder före uppspelningshuvudet position.

    Om pekaren är placerad i ett markerat bildruteintervall (med en gul ram) och du trycker ner höger hakparentes så spelas bara 1,5 sekunder video upp, antingen med start vid markeringens början eller med slut vid markeringens slut, beroende på var i markeringen som uppspelningshuvudet finns.

iMovie innehåller också andra kortkommandon som hjälper dig att arbeta effektivare. Om du vill se en lista över alla kortkommandon går du till följande ämne: Kortkommandon och snabbvalsmenyer.