Lägga till enfärgade, mönstrade och animerade bakgrundsklipp

Du kan lägga till videoklipp som fungerar som bakgrund till annat innehåll i dina projekt. Det kan t.ex. vara titlar eller klipp som du tagit med en grön- eller blåskärm. I iMovie finns tre typer av bakgrunder – enfärgade, mönstrade och animerade bakgrunder. Om du vill använda dem lägger du först till bakgrundsklippet och sedan det andra innehållet ovanpå bakgrundsklippet.

Du kan t.ex. placera ett grön- eller blåskärmsklipp på trollkarl som gör sina trick framför den animerade bakgrunden av en ridå. Eller så kan du, om du skapar en film från en dyksemester, placera inledningstexterna och sluttexterna över den animerade undervattensbakgrunden.

Lägg till ett bakgrundsklipp så här:

 1. Klicka på knappen "Kartor, bakgrunder och animatic" när projektet är öppet.

  Knappen "Kartor, bakgrunder och animatic"

 2. Rulla genom bakgrunderna genom att använda rullningslisten till höger om bläddraren ""Kartor, bakgrunder och animatic".

  De fyra animerade bakgrunderna visas först, sedan de åtta mönstrade bakgrunderna och sist de åtta enfärgade bakgrunderna.

 3. Dra en bakgrund till projektet och släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+). iMovie infogar bakgrunden mellan klippen där den gröna vertikala linjen visas.

  Bakgrunden läggs till som ett fyra sekunder långt klipp.

 4. Om du vill ändra längden för bakgrundsklippet dubbelklickar du på det och anger hur många sekunder långt klippet ska vara. Klicka sedan på Klar.

Så här ändrar du stil på bakgrunden:

 1. Dubbelklicka på bakgrundsklippet i projektet. I den granskare som öppnas klickar du på bakgrundsknappen (som visar namnet på den aktuella bakgrunden).

  Ett fönster som visar alla bakgrundsstilar öppnas.

 2. Du förhandsvisar en bakgrund i visningsfönstret genom att hålla pekaren över den. Du kan också placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) i bakgrunden utan att klicka och sedan trycka på mellanslagstangenten. Bakgrunden spelas upp i en loop i visningsfönstret. Du kan flytta pekaren till andra bakgrunder medan en bakgrund spelas upp så visas de i visningsfönstret istället. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa förhandsvisningen.

 3. Markera en bakgrund genom att klicka på den. Klicka sedan på Klar.

Så här raderar du ett bakgrundsklipp:

 1. Markera bakgrundsklippet i projektbläddraren så att det får en gul ram.

 2. Tryck på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera markerat.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.