Lägga till världskartor i ett projekt

I iMovie finns flera olika kartstilar – både vanliga och animerade – som du kan lägga till i ett projekt som videoklipp. Kartorna ger grafisk information till resevideor. Du kan t.ex. lägga till en jordglobskarta som visar en resa mellan New York och Paris mellan videoklipp från respektive stad.

Lägg till en animerad världskarta i ett projekt så här:

 1. Öppna projektet i projektbläddraren och klicka på knappen "Kartor, bakgrunder och animatic" i verktygsfältet under visningsfönstret.

  Knappen Kartor, bakgrunder och animatic

  Bläddraren "Kartor, bakgrunder och animatic" visas. Det finns tre typer av kartor som var och en kan renderas i någon av fyra stilar: gammaldags, akvarell, utbildning och blå marmor. Alla tolv kartalternativ visas i de första tre raderna i fönstret.

 2. Dra en jordglobskarta från den första raden eller en platt karta från andra raden till ditt projekt. Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

  iMovie infogar kartan mellan de klipp där en vertikal grön linje visas.

 3. Ange en ny längd i den granskare som visas om du vill ändra hur länge kartan visas på skärmen.

 4. Om du vill tillämpa en intressant visuell effekt på kartan klickar du på videoeffektknappen (märkt med Ingen).

  I det fönster som öppnas kan du förhandsvisa en effekt i visningsfönstret genom att hålla pekaren över den. Du kan också förhandsvisa effekterna i en slinga genom att trycka på mellanslagstangenten. Medan förhandsvisningen går runt kan du föra pekaren över de olika effekterna och se resultatet. (Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa förhandsvisningen.) Klicka på den effekt du vill använda.

 5. Ställ in startplatsen för kartans animering genom att klicka på startplatsknappen (märkt med namnet på en stad).

  I det fönster som öppnas rullar du tills du hittar rätt stad. Du kan begränsa sökningen genom att skriva en plats i fältet överst i fönstret. iMovie känner till tusentals städer, flygplatser och intressanta platser över hela världen.

  Välj en plats genom att klicka på den och ange sedan det namn du vill ska visas på kartan i fältet längst ner i fönstret. Den här funktionen är praktisk om du t.ex. vill använda namnet på en bekant du besöker i en viss stad istället för namnet på staden.

 6. Om du vill att kartan ska visa en resa från en plats till en annan markerar du kryssrutan Slutplats och klickar på knappen Välj slutplats. Ange en plats på det sätt som beskrivs i steg 5 ovan.

  Klicka på OK när du är klar.

 7. Om du lagt till en platt animerad karta, och inte en animerad jordglobskarta, klickar du på Klar.

 8. Om du vill att iMovie ska visa en något förstorad vy av kartan markerar du kryssrutan "Zooma in".

 9. Om du vill visa en animerad ruttlinje mellan två platser och även vill att platsernas namn ska visas markerar du kryssrutan "Visa ruttlinje/städer".

 10. Om du lagt till kartan Blue Marble-glob markerar du kryssrutan "Visa moln" om du vill lägga till realistiska moln på kartan.

 11. Om du vill byta plats på start- och slutplatsen för kartan (så att kartan animerar färden från t.ex. Paris till New York istället för tvärt om) klickar du på knappen Växla till höger om platsknapparna.

  Knappen Växla

 12. Klicka på Klar.

  Du kan när som helst ändra start- och slutpunkterna genom att dubbelklicka på kartan i projektet och ange de nya platserna.

Du kan hantera den animerade kartan på samma sätt som ett videoklipp, och t.ex. lägga till Ken Burns-effekten, beskära den, lägga till ljudklipp osv.

Så här lägger du till en enkel karta i ett projekt:

Ken Burns-effekten tillämpas på enkla, eller platta, kartor. Effekten får det att se ut som om kameran rör sig över kartan och zoomar in i den medan kartan visas på skärmen.

 1. Öppna projektet i projektbläddraren och klicka på knappen "Kartor, bakgrunder och animatic" i verktygsfältet under visningsfönstret.

  Knappen Kartor, bakgrunder och animatic

  Bläddraren "Kartor, bakgrunder och animatic" visas. Det finns tre typer av kartor som var och en kan renderas i någon av fyra stilar: gammaldags, akvarell, utbildning och blå marmor. Alla tolv kartalternativ visas i de första tre raderna i bläddraren.

 2. Dra en enkel karta från den tredje raden till projektet och släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

  iMovie infogar kartan mellan de klipp där en vertikal grön linje visas.

 3. Öppna granskaren genom att dubbelklicka på kartan i projektbläddraren.

 4. Ange en ny längd för kartan om du vill ändra hur länge kartan visas på skärmen.

 5. Om du vill tillämpa en intressant visuell effekt på kartan klickar du på videoeffektknappen (märkt med Ingen).

  I det fönster som öppnas kan du förhandsvisa en effekt i visningsfönstret genom att hålla pekaren över den. Du kan också förhandsvisa effekterna i en slinga genom att trycka på mellanslagstangenten. Medan förhandsvisningen går runt kan du föra pekaren över de olika effekterna och se resultatet. (Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa förhandsvisningen.) Klicka på den effekt du vill använda.

 6. Klicka på Klar.

Du kan ta bort eller justera Ken Burns-effekten som används i en stillbildskarta och beskära en stillbildskarta precis som du skulle göra med en bild. Om du vill ändra stilen på den enkla kartan raderar du först den befintliga kartan och lägger sedan till en ny med den stil du vill använda.

Så här ändrar du stilen på en animerad karta:

Den här metoden fungerar bara med animerade kartor, inte med enkla kartor.

 1. Öppna projektet i projektbläddraren och klicka på knappen "Kartor, bakgrunder och animatic" i verktygsfältet under visningsfönstret.

  Knappen "Kartor, bakgrunder och animatic"

 2. Dra en annan typ av animerad karta från bläddraren "Kartor, bakgrunder och animatic" till platsen för den befintliga animerade kartan i projektbläddraren.

  Den nya kartan ersätter den gamla men alla inställningar för platser, längd med mera som du gjort behålls.

Så här raderar du en karta:

 1. Markera kartan i projektbläddraren så att den får en gul ram.

 2. Tryck på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera markerat.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.