Lägga till övergångar mellan videoklipp
Du kan skapa övergångar mellan klipp för att väva samman två olika scener bättre. Du…

Avaktivera automatiska övergångar
Så här avaktiverar du automatiska övergångar: Gör något av följande när projektet är öppet: Lägg…

Ändra stilen på övergångarna i ett projekt
Du kan ändra stilen på en övergång som redan finns i ett projekt. Du kanske…

Radera övergångar
Så här raderar du en enskild övergång: Markera övergångssymbolen i projektbläddraren och tryck på backstegstangenten.…

Justera längden på övergångar
Som förval får alla övergångar i filmen samma längd i iMovie. Standardövergångarna är en halv…

Ändra stillbilder i temaövergångar
Vissa temaanpassade övergångar innehåller stillbilder från video i projektet. Några av övergångarna från fotoalbumstemat innehåller…