Ändra stilen på övergångarna i ett projekt

Du kan ändra stilen på en övergång som redan finns i ett projekt. Du kanske t.ex. vill ändra en horisontell upplösning till en vågeffekt, eller ersätta en standardövergång med en som är anpassad efter det tema som är tillämpat på projektet.

Så här ändrar du stilen på en enskild övergång:

 1. Dubbelklicka på symbolen för den övergång du vill ändra i projektbläddraren.

 2. Klicka på övergångsknappen, med namnet på den aktuella övergångsstilen, i den granskare som öppnas.

 3. Håll pekaren över någon av övergångsstilarna i fönstret Välj övergång så visas en förhandsvisning i visningsfönstret.

  Tryck på mellanslagstangenten medan pekaren befinner sig över en viss stil, så förhandsvisas den i normal hastighet.

 4. Markera en övergångsstil genom att klicka på den.

 5. Om du har aktiverat automatiska övergångar klickar du på ”Stäng av automatiska övergångar” i dialogrutan som visas.

 6. Klicka på Klar.

Så här ändrar du stilen på flera övergångar:

 1. Klicka på övergångsknappen i verktygsfältet i iMovie när projektet är öppet.

  Övergångsknappen

 2. Förhandsvisa de olika övergångsstilarna i övergångsfönstret genom att hålla pekaren över dem.

 3. Dra valfri övergångsstil från övergångsbläddraren till en övergångssymbol i projektbläddraren.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 4. I den dialogruta som visas väljer du Ersätt om du vill ändra bara den markerade övergången, Ersätt liknande om du vill ersätta alla liknande övergångar eller Ersätt alla om du vill ändra stilen för alla övergångar i projektet.

 5. Om du har aktiverat automatiska övergångar klickar du på ”Stäng av automatiska övergångar” i dialogrutan som visas.