Ändra stillbilder i temaövergångar

Vissa temaanpassade övergångar innehåller stillbilder från video i projektet. Några av övergångarna från fotoalbumstemat innehåller t.ex. ett fotoalbum med stillbilder.

Det går att bestämma vilka stillbilder som ska användas i dessa övergångar.

Välj stillbilder i temaövergångar så här:

 1. Dubbelklicka på symbolen för den temaanpassade övergången i projektbläddraren.

  Övergångssymbolen för en temaanpassad övergång

  Om övergången använder stillbilder från videon visas orange nummer ovanför filmremsan i projektet. Numren motsvarar de numrerade bildrutor som visas i visningsfönstret till höger.

  Stillbilder markerade med orange nummer

 2. I projektbläddraren drar du varje nummer till den bildruta du vill visa i övergången.

  När du drar numret kan du i visningsfönstret se vilken stillbild från videon som kommer att visas.

 3. Du kan när som helst förhandsvisa övergången genom att klicka på uppspelningsknappen i övre högra hörnet av visningsfönstret.

 4. När du är nöjd klickar du på Klar i det övre högra hörnet av visningsfönstret.