Avaktivera automatiska övergångar

Så här avaktiverar du automatiska övergångar:

Gör något av följande när projektet är öppet:

  • Lägg till en övergång i projektet manuellt (genom att dra en övergång från fönstret Övergångar till projektet) och klicka sedan på Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas. De övergångar som redan finns i projektet ligger kvar.

  • Välj Arkiv > Projekttema och avmarkera kryssrutan för automatiska övergångar. Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Välj något av följande:

    • Ta bort övergångarna (eller övergångar och titlar) och förläng klippets ändar: Alla övergångar tas bort från projektet och ändarna på de klipp som låg intill övergångarna förlängs något. Med det här alternativet bli projektet lite längre.

    • Ta bort övergångarna (eller övergångar och titlar) och behåll klipplängder: Alla övergångar tas bort från projektet och ändarna på de klipp som låg intill övergångarna förkortas något. Med det här alternativet behålls projektets aktuella längd.

    • Lämna övergångar (eller övergångar och titlar) på nuvarande platser: De aktuella övergångarna behålls men inga nya läggs till när du lägger till klipp i projektet.