Justera längden på övergångar

Som förval får alla övergångar i filmen samma längd i iMovie. Standardövergångarna är en halv sekund långa medan temaanpassade övergångar (som endast är tillgängliga om du har angett ett tema för projektet) är två sekunder långa. Om du vill kan du dock ställa in längden för varje enskild övergång i projektet, eller ändra standardlängden för övergångarna så att alla övergångar du lägger till får den önskade längden.

Du kan också ställa in hur mycket övergångarna överlappar de klipp de ligger mellan. Den här inställningen påverkar projektets längd.

Så här ändrar du längden på enskilda övergångar i ett projekt:

 1. Dubbelklicka på övergångssymbolen i projektbläddraren. (Det finns flera olika övergångssymboler, några av dem visas nedan.)

  Symboler för övergångseffekter

 2. Ange antalet sekunder du vill att övergången ska visas i den granskare som öppnas.

  Om iMovie är inställt på att visa tidskods-värden för projektklipp anger du tidslängd enligt följande metod: HH:MM:SS:Bildrutor (timmar, minuter, sekunder, bildrutor).

 3. Om du vill att längden ska tillämpas på alla de övergångar du redan lagt till i projektet och på alla du kommer att lägga till senare markerar du "Används för alla övergångar".

 4. Klicka på Klar.

Så här ändrar du standardlängden för övergångar i ett projekt:

 1. Välj Arkiv > Projektegenskaper när projektet är öppet.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Ange längden, i sekunder, för övergångar som inte är temaanpassade genom att flytta reglaget Övergångslängd.

 3. Ange längden, i sekunder, för övergångar som är temaanpassade genom att flytta reglaget Temaövergångslängd.

  Om du inte kan flytta reglaget innebär det att projektet inte har något tema.

 4. Markera någon av följande:

  • "Används för alla övergångar" om du vill tillämpa inställningen på alla övergångar, både de övergångar du redan har lagt till och de du kommer att lägga till senare.

  • "Används vid tillägg i projektet" om du vill att inställningen bara ska tillämpas på de övergångar du lägger till från och med nu.

 5. Klicka på OK.

Så här ställer du in hur stor del av intilliggande klipp övergångarna överlappar:

Vare sig övergångarna i ett projekt har lagts till manuellt eller automatiskt kan du ställa in hur mycket de överlappar de klipp som ligger intill dem. Den här inställningen, som gäller för alla övergångar i projektet, påverkar projektets längd.

 • Dubbelklicka på en övergångssymbol i projektet Välj ett alternativ från popupmenyn Överlappa i den granskare som öppnas:

  • Hel – bibehåll klippets omfång: De två klippen överlappar varandra med övergångens längd, och övergången placeras i det överlappande området. Med det här alternativet läggs inget ytterligare innehåll till från klippändarna. Projektets totala längd minskar med längden på övergången.

  • Halv – bibehåll projektets längd: Övergången placeras så att den sträcker sig över de två klippen, halva övergången över vardera klippet. I det här fallet läggs ytterligare innehåll från änden av varje klipp till för att fylla ut övergången. Projektets totala längd påverkas inte.

   Schema över övergångar med överlappning.