Lägga till övergångar mellan videoklipp

Du kan skapa övergångar mellan klipp för att väva samman två olika scener bättre. Du kan låta ett klipp tonas in eller ut, lösa upp det i ett annat klipp, zoom in i ett annat klipp med mera.

Du kan lägga till övergångar i projektet manuellt och välja vilja effekter som ska läggas till mellan vilka klipp. Du kan också låta iMovie lägga till övergångar automatiskt.

Som förval får alla övergångar i filmen samma längd i iMovie. Standardövergångarna är en halv sekund långa medan temaanpassade övergångar (som endast är tillgängliga om du har tillämpat ett tema på projektet) är två sekunder långa. Du kan ändra de här inställningarna i iMovie-inställningarna, och du kan justera längden för varje enskild övergång du lägger till i projektet.

Obs! Eftersom ingen övergång kan vara längre än hälften av klipplängden på vardera sidan så kan vissa övergångar i projektet bli kortare än standardlängden, beroende på längden på det kortaste klippet bredvid en övergång.

Så här lägger du till övergångar mellan klipp manuellt:

 1. När projektet är öppet i projektbläddraren klickar du på övergångsknappen i verktygsfältet i iMovie eller väljer Fönster > Övergångar.

  Övergångsknappen

  Övergångsbläddraren öppnas med alla de tillgängliga övergångarna. Om projektet har fått ett tema visas en samling med temaövergångar över standardövergångarna.

  Du förhandsvisar en övergång genom att hålla pekaren över den i övergångsbläddraren.

 2. Välj en övergång genom att klicka en gång och dra den sedan till mellan två klipp i projektbläddraren.

  Övergången visas med en övergångssymbol i projektbläddraren. (Några olika symbolstilar visas nedan.) Symbolens exakta utseende beror på vilken övergångstyp du lagt till.

  Symboler för övergångseffekter

Så här lägger du till övergångar mellan klipp automatiskt:

Du kan ange att iMovie automatiskt ska infoga övergångar i ett projekt. När du gör det lägger iMovie till en övergång nästan varje gång du lägger till ett nytt klipp i projektet. Om du har tillämpat ett tema på projektet lägger iMovie till några temaanpassade övergångar och några standardeffekter. Om du redan har övergångar i projektet ersätter iMovie dem med nya.

Det kan vara användbart att använda automatiska övergångar när du snabbt vill tillämpa övergångar i hela projektet. När automatiska övergångar är aktiverat kan du dock inte lägga till, ändra eller radera enskilda övergångar. Därför måste du om du vill lägga till övergångar snabbt och sedan redigera dem, först ställa in att iMovie ska lägga till övergångar automatiskt och sedan stänga av automatiska övergångar. Du kan sedan välja bara de du vill ändra.

 1. Välj Arkiv > Projekttema när projektet är öppet (Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm) och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ta med övergångar anpassade efter ett tema väljer du ett tema genom att klicka på det en gång. Markera sedan kryssrutan "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

   iMovie infogar horisontella upplösningar mellan klippen och enstaka övergångar anpassade efter temat. Övergångar läggs inte till mellan varje klipp.

   iMovie lägger också till en öppningstitel från temat över det första klippet och en sluttitel över det sista.

  • Om du bara vill lägga till vanliga standardövergångar som inte ingår i något tema i projektet klickar du på Inget tema och markerar kryssrutan "Lägg till automatiskt". Välj sedan en övergångsstil från popupmenyn.

   Obs! Om du redan har tillämpat ett tema på projektet och väljer Inget tema tas alla temaelement bort från projektet.

 2. Klicka på OK.

När automatiska övergångar är aktiverat kan du dubbelklicka på valfri övergång i ett projekt och ändra dess längd i den granskare som öppnas. Skriv bara en ny längd i fältet Längd och ange om du vill att den ska tillämpas på alla övergångar i projektet.

Så här ställer du in hur stor del av intilliggande klipp övergångarna överlappar:

Vare sig övergångarna i ett projekt har lagts till manuellt eller automatiskt kan du ställa in hur mycket de överlappar de klipp som ligger intill dem. Den här inställningen, som gäller för alla övergångar i projektet som inte ingår i något tema, påverkar projektets längd.

 • Välj Redigera > Övergångsöverlappning när projektet är öppet och välj sedan något av följande alternativ:

  • Hel – bibehåll klippets omfång: De två klippen överlappar varandra med övergångens längd, och övergången placeras i det överlappande området. Med det här alternativet läggs inget ytterligare innehåll till från klippändarna. Projektets totala längd minskar med längden på övergången.

  • Halv – bibehåll projektets längd: Övergången placeras så att den sträcker sig över de två klippen, halva övergången över vardera klippet. I det här fallet läggs ytterligare innehåll från änden av varje klipp till för att fylla ut övergången. Projektets totala längd påverkas inte.

   Schema över övergångar med överlappning.

Om du vill ändra inställningen för överlappning för en viss övergång dubbelklickar du på symbolen för en övergång som inte ingår i något tema i projektet. Välj ett alternativ från popupmenyn Överlappa i den granskare som öppnas.