Radera övergångar

Så här raderar du en enskild övergång:

 1. Markera övergångssymbolen i projektbläddraren och tryck på backstegstangenten. Du kan också välja Redigera > Radera markerat.

  (Det finns flera olika övergångssymboler, några av dem visas nedan.)

  Symboler för övergångseffekter

 2. Om automatiska övergångar är aktiverat klickar du på Stäng av automatiska övergångar i den dialogruta som visas.

  Den markerade övergången tas bort och du kan nu lägga till, radera och ändra de befintliga övergångarna i projektet hur du vill.

Så här raderar du alla övergångar:

Gör något av följande:

 • Om projektet inte har något tema och automatiska övergångar inte är aktiverat väljer du Redigera > Markera > Övergångar. Tryck sedan på backstegstangenten.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 • Om projektet saknar tema men automatiska övergångar är aktiverat väljer du Arkiv > Projekttema och avmarkerar kryssrutan "Lägg automatiskt till övergångar". Välj sedan något av följande alternativ:

  • Ta bort övergångar och förläng klippets ändar: Alla övergångar tas bort från projektet och ändarna på de klipp som låg intill övergångarna förlängs något. Med det här alternativet bli projektet lite längre.

  • Ta bort övergångarna och behåll klipplängder: Alla övergångar tas bort från projektet och ändarna på de klipp som låg intill övergångarna förkortas något. Med det här alternativet behålls projektets aktuella längd.

 • Om projektet har ett tema väljer du Arkiv > Projekttema och avmarkerar kryssrutan "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".