Lägga till titlar över video
Du kan lägga till titeltext i valfri video i ett projekt och använda en av…

Redigera texten och utseendet på en titel
Du kan ändra texten, typsnittet, storleken, färgen, justeringen och bakgrundsfärgen på en titel. Det går…

Justera hur länge en titel visas på skärmen
En titel kan visas över så mycket eller lite videomaterial du vill. Du ställer in…

Justera hur fort titlar tonas in och ut
Du kan ställa in hur fort du vill att titlarna i projektet ska tona in…

Återanvända den senaste titeln du skapade
Du kan enkelt duplicera den senaste titeln du skapat i ett projekt och använda den…

Flytta en titel inom ett projekt
När du har skapat en titel kan du flytta den till en annan plats i…