Återanvända den senaste titeln du skapade

Du kan enkelt duplicera den senaste titeln du skapat i ett projekt och använda den på någon annan plats i samma projekt. Duplicering är framförallt användbart när du har formaterat titelns typsnitt, stil, färg och andra attribut och vill återanvända inställningarna. Du duplicerar titeln och redigerar sedan helt enkelt texten utan att behöva göra om alla inställningar. På så vis får alla titlar i projektet samma utseende.

Så här återanvänder du den senaste titeln du skapat:

  1. Markera ett videoklipp eller ett bildruteintervall i projektbläddraren som du vill lägga till den duplicerade titeln i.

    Om den markerade videon redan har en titel raderar du den först innan du går vidare till steg 2.

  2. Välj Klipp > Duplicera senaste titeln.

    Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Den senaste titeln du skapat läggs till och visas med en blå titelrad ovanför klippet. Du kan låta titeln stå kvar som den är eller ändra den hur du vill, precis som med andra titlar.