Flytta en titel inom ett projekt

När du har skapat en titel kan du flytta den till en annan plats i projektet.

Så här flyttar du en titel:

Dra den blå eller guldfärgade titelraden i projektbläddraren till den plats där du vill att den ska visas i projektet.

Om "Fäst vid ändarna" är aktiverat (välj Innehåll > "Fäst vid ändarna" och kontrollera att alternativet är markerat med en bock) när du flyttar titelraden passas början eller slutet av titeln in med början eller slutet av klippen. Ett vertikalt gult streck visar att titeln har "fästs" vid en klippände.