Justera hur länge en titel visas på skärmen

En titel kan visas över så mycket eller lite videomaterial du vill. Du ställer in längden separat för varje titel i projektet.

Så här justerar du titellängden:

  1. Dubbelklicka på den blå eller guldfärgade titelraden i projektbläddraren.

    Blå och guldfärgad titelrad

  2. I den granskare som öppnas anger du hur länge du vill att titeln ska visas på skärmen, i sekunder, i fältet Längd.

    Om iMovie är inställt på att visa tidskods-värden för projektklipp anger du tidslängd enligt följande metod: HH:MM:SS:Bildrutor (timmar, minuter, sekunder, bildrutor).

  3. Om du vill justera hur snabbt titlarna i projektet tonas in och ut väljer du Manuellt. Flytta sedan reglaget åt vänster om du vill tona in och ut titlarna snabbare, och åt höger om du vill att de ska tona in och ut långsammare. Den här inställningen tillämpas på alla titlar i projektet. Animerade titlar kan inte tona in eller ut.

  4. Klicka på Klar.

Du kan också hålla pekaren över någon av ändarna av den blå eller guldfärgade titelraden i projektbläddraren. När den ändras till en storlekspekare gör du titelraden längre eller kortare genom att dra åt höger eller vänster.