Lägga till titlar över video

Du kan lägga till titeltext i valfri video i ett projekt och använda en av de många titelstilar som är tillgängliga i iMovie.

Du kan placera titlarna rakt över videon, över ett enfärgat bakgrundsklipp, eller över en mönstrad eller animerad bakgrund från Apple eller ett animerat bakgrundsklipp.

Så här lägger du till titlar i ett videoprojekt:

 1. När projektet är öppet i projektbläddraren klickar du på titelknappen i verktygsfältet under visningsfönstret eller väljer Fönster > Titlar.

  Titelknappen

  Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Bläddra bland titelstilarna tills du hittar den du vill använda.

  Många titelstilar är animerade, vilket innebär att de rör sig på skärmen på ett intressant sätt. Du visar hur de animeras genom att hålla pekaren över titelminiatyrerna i titelbläddraren. Om du har valt ett tema för ett projekt visas en samling med titlar från temat över standardtitlarna i bläddraren.

 3. Lägg till en titel i projektet på något av följande sätt:

  • Om du vill att titeln ska visas över videon drar du den till det klipp i projektbläddraren där du vill att den ska visas.

   När du drar en titel till mitten av ett klipp täcker titeln hela klippet. Om du drar titeln mot slutet av ett klipp placeras titeln i slutet av det klippet.

  • Om du vill att titeln ska visas över en enfärgad bakgrund eller en animerad eller mönstrad bakgrund från Apple, drar du den mellan klipp i projektbläddraren, eller till början eller slutet av projektet. Välj sedan en bakgrund i det fönster som visas. De första fyra bakgrunderna är animerade, nästa åtta är mönstrade och de sista åtta är enkla enfärgade bakgrunder.

   När du lägger till en titel visas ett blått band (för vanliga titlar) eller guldfärgat band (för titlar som ingår i ett tema) visas ovanför videoklippet så att du kan se var titeln visas i videon och dess längd, i sekunder.

   Blå och guldfärgad titelrad

   Om du drar en titel i projektbläddraren när "Fäst vid ändarna" är aktiverat (välj Innehåll > "Fäst vid ändarna" och kontrollera att alternativet är markerat med en bock) passas den in med ändarna på videoklippen. En vertikal gul linje visas när någon ände av titeln ligger kant i kant med någon ände av ett videoklipp.

 4. Markera platshållartexten i visningsfönstret (se nedan) genom att klicka på den tills den här helt markerad. Skriv sedan den text du vill använda.

  Titeltext i platshållare

  En del titelstilar i sporttemat visas i visningsfönstret med popupmenyer där du kan välja det lag och de spelare du vill ska visas i titeln.

 5. Om du vill ändra titelns utseende (typsnitt, färg, storlek, stil eller justering) klickar du på knappen Visa typsnitt i övre vänstra hörnet av visningsfönstret och gör ändringarna. Om du vill veta mer läser du följande ämne: Redigera texten och utseendet på en titel.

  Obs! Det går inte att ändra typsnittet i tematitlar, och inte heller i vissa animerade titlar.

 6. Om du vill förhandsvisa titeln klickar du på uppspelningsknappen i övre högra hörnet av visningsfönstret.

  Uppspelningsknappen i visningsfönstret.

 7. Klicka på Klar.

Så här raderar du en titel:

 1. Markera den blå eller guldfärgade titelraden projektbläddraren genom att klicka på den en gång. En gul ram visas runt titelraden.

  Blå och guldfärgad titelrad

 2. Tryck på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera markerat.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Ändra titeltexten genom att klicka på titelsymbolen och gör ändringarna i visningsfönstret.

Om en titel läggs till över en bakgrund går det att ändra bakgrundsklippets längd på samma sätt som man justerar hur länge ett foto ska visas i projektet.