Redigera texten och utseendet på en titel

Du kan ändra texten, typsnittet, storleken, färgen, justeringen och bakgrundsfärgen på en titel. Det går också att förhandsgranska andra titelstilar och ändra titeln till en stil du tycker bättre om.

Ändra titeltexten:

 1. Markera den titel du vill ändra i projektbläddraren genom att klicka på den blå eller guldfärgade titelraden.

 2. Markera titeltexten i visningsfönstret till höger och skriv in en ny titel.

Ändra typsnittet, färgen, storleken, textstilen eller justeringen:

 1. Markera den titel du vill ändra i projektbläddraren genom att klicka på dess blåa titelrad. Klicka sedan på Visa typsnitt högst upp till vänster i visningsfönstret.

  Obs! Du kan inte ändra stilen för vissa animerade titlar, som Sagoglitter och Ljusreflex, eller för tematitlar som känns igen på att titelraderna är guldfärgade.

 2. Håll pekaren över ett av typsnitten i fönstret. Då öppnas en förhandsvisning av titeln i det typsnittet. (Visningsfönstret visar titeln i det typsnitt du håller pekaren över för tillfället.) Tryck på mellanslagstangenten så spelas videon upp med det typsnittet.

 3. Skimma och förhandsvisa färger och textstorlekar på samma sätt som du förhandsvisade typsnitten i steg 2 ovan. Flytta pekaren genom kolumnen med färger eller kolumnen med textstorlekar, så får du en förhandsvisning av texten i dessa färger och storlekar.

 4. Välj ett typsnitt, en färg och en storlek genom att klicka på dem.

 5. Välj en stil (fet, kursiv eller understruken) och en justering genom att klicka på dem.

 6. Klicka på Klar när du är nöjd.

Om du vill visa fler typsnitt, storlekar, stilar, färger osv. klickar du på knappen Systemtypsnittspanel längst ner i vänstra hörnet av typsnittsfönstret i iMovie. När du använder typsnittspanelen till att förhandsvisa ändringar i en titel måste du först klicka en gång på titeln i visningsfönstret (så att den markeras) och sedan klicka på olika typsnitt, färger och andra alternativ i systemtypsnittspanelen. När du är nöjd med utseendet på titeln klickar du på Klar. Om du istället vill återgå till det förenklade typsnittsfönstret klickar du på "iMovies typsnittspanel".

Så här ändrar du bakgrundsfärg för titeln:

Vissa titelstilar innehåller bakgrundselement som du kan ändra färg på. Det gäller följande stilar: Övertoning – vit, Mjukt fält – vitt, Papper, Formellt, Övertoning – svart, Mjukt fält – svart, Riven kant – svart och Riven kant – brun.

 1. Markera den titel du vill ändra i projektbläddraren genom att klicka på den blå eller guldfärgade titelraden.

 2. Klicka på rutan med bakgrundsfärg, i visningsfönstret till höger, så att fönstret Färg öppnas.

  Om du har svårt att få fram fönstret Färg kan du klicka i det nedre högra eller nedre vänstra hörnet i visningsfönstret under titeln.

 3. Välj en färg i färgcirkeln och stäng sedan fönstret.

Så här ändrar du stil på en titel som inte ingår i ett tema:

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra stil på en enstaka titel dubbelklickar du på den blå eller guldfärgade titelraden i projektbläddraren och klickar sedan på titelknappen (som är märkt med namnet på den aktuella titelstilen) i granskaren som öppnas.

  Skimma genom titelstilarna i fönstret Välj titel. Då visas förhandsvisningar av dem i visningsfönstret i iMovie. Tryck på mellanslagstangenten medan pekaren befinner sig över en viss stil, så förhandsvisas den i normal hastighet.

  Markera en titelstil genom att klicka på den. Om du har aktiverat automatiska övergångar klickar du på ”Stäng av automatiska övergångar” i dialogrutan som visas och klickar sedan på Klar. Om inte klickar du bara på Klar.

 • Om du vill ändra stil på flera titlar i ett projekt öppnar du projektet så att det visas i projektbläddraren. Klicka sedan på titelknappen.

  Titelknappen

  Förhandsvisa de olika titelstilarna i titelfönstret genom att röra pekaren över dem.

  Dra en titelstil från titelbläddraren till det klipp i projektbläddraren vars titel du vill ändra. Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

  I den dialogruta som visas väljer du Ersätt om du bara vill ändra den markerade titeln. Välj "Ersätt liknande" om du vill ersätta alla liknande titlar (om tillämpligt) eller "Ersätt alla" om du vill ändra stil på alla titlar i projektet.

  Om du har aktiverat automatiska övergångar klickar du på ”Stäng av automatiska övergångar” i dialogrutan som visas.

Ändra en titel från ett tema:

Ett projekt måste ha ett tema om du vill lägga till temaanpassade titlar i det.

 1. Med projektet öppet klickar du på titelknappen.

  Titelknappen

 2. Förhandsvisa de olika titelstilarna i titelfönstret genom att röra pekaren över dem.

 3. Dra en valfri titelstil – som ingår i ett tema eller inte – från titelbläddraren till det klipp i projektbläddraren vars titel du vill förändra.

  Släpp musknappen när du ser ett grönt plustecken (+).

 4. I den dialogruta som visas väljer du Ersätt om du bara vill förändra den markerade titeln, ”Ersätt liknande” om du vill ersätta alla liknande titlar eller ”Ersätt alla” om du vill ändra stil på alla titlar i projektet.

 5. Om du har aktiverat automatiska övergångar klickar du på ”Stäng av automatiska övergångar” i dialogrutan som visas.