Använda video från iPhoto-biblioteket

Om du har importerat video från en digitalkamera till iPhoto visas den automatiskt i händelsebiblioteket i iMovie (förutsatt att videons format är kompatibelt).

Så här använder du iPhoto-video i iMovie:

  • Klickaa på iPhoto-videor i händelsebiblioteket.

    Videon visas i händelsebläddraren till höger. Du kan markera och använda videon på samma sätt som annat videomaterial.

Vill du veta hur du importerar video till iPhoto öppnar du iPhoto och väljer Hjälp > iPhoto Hjälp.