Dela upp ett videoklipp i ett projekt

Du kan dela ett klipp du har lagt till i ett projekt i två eller tre delar. Det är praktiskt när du vill infoga en övergång eller om du vill tillämpa videoeffekter eller ljudjusteringar till bara en del av klippet.

Det går inte att dela klipp i händelsebläddraren.

Så här delar du ett videoklipp i två delar:

Öppna ett projekt så att det visas i projektbläddraren. Gör sedan något av följande:

 • Placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) vid den punkt där du vill dela klippet och tryck på kommando-skift-S.

 • Håll ner kontrolltangenten och klicka på den punkt där du vill dela klippet. Välj Dela klipp från den snabbvalsmeny som visas.

 • Markera en del av klippet från ena änden till den punkt där du vill dela klippet och välj sedan Klipp > Dela klipp.

  Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Så här delar du ett videoklipp i tre delar:

 1. Öppna ett projekt så att det visas i projektbläddraren.

 2. Markera ett bildruteintervall som börjar och slutar i mitten av klippet (markera inte till någon ände av klippet).

 3. Gör något av följande:

  • Välj Klipp > Dela klipp

   Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Tryck kommando-skift-S om du har markerat fler än fem bildrutor.

Om du ångrar dig när du har delat klippet trycker du på kommando-Z så återställs det. Om du redan har flyttat en del av klippet placerar du delarna bredvid varandra i den ordning de låg från början. Markera sedan ett av klippen och välj Klipp > Sammanfoga klipp.