Ersätta ett videoklipp i ett projekt

Du kan ersätta ett befintligt videoklipp i ett projekt med ett annat videoklipp från en händelse på två sätt, beroende på om du vill behålla den aktuella längden på projektet eller inte.

Ersätt en video i projektet med en video från en händelse så här:

 1. Öppna det projekt du vill arbeta med.

 2. Markera videon du vill lägga till i projektet i händelsebläddraren.

 3. Dra den markerade videon till det klipp du vill ersätta i projektet och klicka på Ersätt i den meny som visas när du släpper musknappen.

  Hela det befintliga klippet i projektet ersätts med den markerade videon. Om den nya videon är längre eller kortare än det gamla klippet så ändras projektets totala längd.

Så här ersätter du video i ett projekt med en lika lång video från en händelse:

När Avancerade verktyg är aktiverat kan du snabbt ersätta ett klipp i ett projekt med ett klipp från en händelse utan att projektets längd ändras. iMovie ser till att klippet från händelsen får samma längd som det klipp som ersätts, oavsett hur mycket video du har markerat.

 1. Välj iMovie > Inställningar, klicka på Allmänt och kontrollera att ”Visa avancerade verktyg” är på.

  iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Öppna det projekt du vill arbeta med.

 3. Markera den video du vill lägga till i projektet i händelsebläddraren. Dra den sedan till det klipp i projektet som du vill ersätta.

  Välj något av följande från den meny som visas när du släpper musknappen:

  • Ersätt: Ersätter projektklippet med det nya klippet. Projektets längd ändras om det nya klippet har annan längd än det som ersätts.

  • Ersätt från början: Ersätter video i projektet med en lika lång video från händelsen, med början från starten av det markerade händelseklippet.

  • Ersätt från slutet: Ersätter video i projektet med en lika lång video från händelsen, bakåt från slutet av det markerade händelseklippet.

  • Ersätt vid uppspelningshuvudet: Ersätter video i projektet med en lika lång video från händelsen, och placerar början av det markerade händelseklippet där uppspelningshuvudet visas i projektet. iMovie förkortar eller förlänger händelseklippet, i båda riktningarna om det behövs, tills det nya klippet tar lika stor plats som det klipp som ersätts.

  Om det inte finns tillräckligt med video i händelseklippet som kan ersätta hela det gamla klippet visas ett varningsmeddelande med frågan om du vill fortsätta. Om du fortsätter ersätts klippet och projektet blir kortare.