Ändra varaktigheten på ett foto, en stillbild eller en bakgrund

När du lägger till ett bakgrundsklipp eller en bild i ett projekt, antingen en vanlig bild eller en stillbild som extraherats från en video, skapar iMovie ett klipp med bilden. Klippet visas som förval på skärmen under fyra sekunder när du spelar upp filmen. Du kan justera längden på klippet så att det visas kortare eller längre tid i filmen.

Så här ändrar du längden på en bild, stillbild eller ett bakgrundsklipp:

  1. Dubbelklicka på det klipp vars längd du vill ändra i projektbläddraren.

  2. Ange antalet sekunder du vill att klippet ska visas i fältet Längd i den granskare som öppnas.

  3. Markera ”Används på alla stillbilder” om detta ska vara den förvalda visningstiden för alla sådana klipp som läggs till i projektet.

    Inställningen gäller för alla bilder som du redan har lagt till och alla bilder som du lägger till i fortsättningen. Det går bara att ställa in en förvald längd för stillbilder och vanliga bilder, inte för bakgrundsklipp.

  4. Klicka på Klar.