Korrigera förvrängning som orsakas av rullande slutare i ett videoklipp

De flesta vanliga videokameror och stillbildskameror har CMOS-bildsensorer som exponerar bilderna som spelas in en i taget istället för alla på en gång. Därför kan bildförvrängning uppstå om kameran rör sig mycket under inspelningen eller om kameran spelar in snabba rörelser. Det får bilden att se instabil eller skev ut. I iMovie finns en funktion för rullande slutare som minskar den här rörelseförvrängningen.

Så här korrigerar du förvrängning som orsakas av rullande slutare:

  1. Dubbelklicka på ett videoklipp, eller markera fler än ett videoklipp i projektbläddraren och dubbelklicka sedan.

  2. Markera kryssrutan "Minska rörelseförvrängning" i den granskare som öppnas. Välj sedan en korrigeringsnivå från popupmenyn Mängd.

    Välj Medel för videomaterial som tagits med en vanlig videokamera. Välj Hög eller Extra hög för videomaterial som tagits med en Flip-videokamera eller en mobiltelefon som spelar in video.

    Om de markerade klippen inte har analyserats för stabilisering än analyseras de först i iMovie. Sedan korrigeras de för förvrängning som orsakats av rullande slutare.

  3. Klicka på Klar.

  4. Om du vill förhandsvisa korrigeringsnivån spelar du upp klippet genom att placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) framför klippet i projektbläddraren och trycka på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa projektet.

  5. Om klippet behöver korrigeras mer följer du steg 1 till 3 och väljer en högre korrigeringsnivå från popupmenyn Mängd.

Om du vill veta mer om hur video analyseras för stabilisering, en process som korrigerar rörelseförvrängning i video, läser du följande ämne: Stabilisera skakig video.