Lägga in samma video mer än en gång i ett projekt

Du kan använda samma video så många gånger du vill i ett projekt.

Genom att kopiera och klistra in video:

  1. Markera video (ett eller flera klipp eller ett bildruteintervall) du vill använda igen i projektbläddraren. Välj sedan Redigera > Kopiera eller tryck på kommando-C.

    Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. Flytta uppspelningshuvudet (den vertikala röda linjen) till den plats där du vill lägga till kopian av videon. Klistra sedan in videon genom att trycka på kommando-V.

    Om uppspelningshuvudet är placerat någonstans i ett annat videoklipp delas det klippet i två och det kopierade klippet läggs in emellan.

  3. Lägg till fler kopior av videon genom att upprepa steg 2.

Genom att alternativ-klicka på ett videoklipp:

  • Alternativ-klicka på ett videoklipp i projektbläddraren och dra det till den plats där du vill placera kopian i projektet.

    Du kan släppa det före, efter och mellan andra videoklipp. Du kan också släppa det på ett annat klipp. Släpp musknappen när du ser den gröna lägg till-symbolen (+) och välj sedan ett alternativ från den meny som visas.

Du kan också lägga till samma video genom att markera den i händelsebläddraren och dra den till projektet igen.

När du använder samma video fler än en gång i ett projekt ökar inte projektets storlek på hårddisken för varje kopia. Projektet innehåller helt enkelt flera referenser till samma källvideo istället för att lägga till flera kopior av samma video.