Lägga till stillbilder från en video

Du kan extrahera valfri videobildruta från ett projekt eller en händelse och använda den som en stillbild i ett projekt.

När du extraherar en bildruta från en video i ett projekt läggs den till som en fryst stillbild i fyra sekunder där den extraherades, så det ser ut som om tiden stannat i videon.

När du extraherar en bildruta från en video i en händelse läggs den till i slutet av det projekt som är öppet för tillfället, som en vanlig stillbild med Ken Burns-effekt så att kameran verkar röra sig över bilden.

Så här extraherar du en stillbildsruta från ett projekt:

  1. Flytta uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) i projektbläddraren till den bildruta du vill frysa. Klicka sedan samtidigt som du håller ner kontrolltangenten.

  2. Välj Lägg till stillbildsruta från den meny som visas.

En fryst stillbild som varar i fyra sekunder läggs in vid uppspelningshuvudet. Du kan dra det till en ny plats i projektet och ändra längden. Om du vill ta bort det från projektet markerar du det och trycker på backstegstangenten.

Så här lägger du till en stillbildsruta från en händelse:

  1. Flytta uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) till bildrutan i händelsebläddraren. Klicka sedan samtidigt som du håller ner kontrolltangenten.

  2. Välj "Lägg till stillbild i projektet" från den meny som visas.

Ett fyra sekunder långt stillbildsklipp, med Ken Burns-effekt, läggs till i slutet av det projekt som är öppet i projektbläddraren. Du kan dra det till en ny plats i projektet och ändra längden. Om du vill ta bort det från projektet markerar du det och trycker på backstegstangenten.

Så här flyttar du en fryst stillbild eller ett stillbildsklipp:

  • Dra bilden till en ny plats i projektbläddraren. Om du drar bilden till ett videoklipp lägger iMovie till bilden före eller efter det klippet, där den vertikala gröna linjen visas.

När du har lagt till en stillbild i ett projekt kan du ändra dess tidslängd. Du kan också redigera den precis som en vanlig bild eller stillbild, genom att beskära den, lägga till och justera Ken Burns-effekten och lägga till specialeffekter.