Lägga till video i ett projekt

Du bygger ett filmprojekt genom att lägga till videoklipp i det från händelsebiblioteket, som innehåller källvideon (händelser). Du kan använda video från flera händelser i samma projekt.

Så här lägger du till videofilmer i ett projekt:

 1. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt genom att dubbelklicka på det i projektbiblioteket.

 2. I händelsebiblioteket klickar du på den händelse (klicka på händelsens namn) vars videomaterial du vill lägga till i projektet.

  Händelsematerialet visas i händelsebläddraren till höger. Du kan använda video från fler än en händelse i ett projekt. Välj bara en annan händelse i händelsebiblioteket när du vill använda de videomaterialet som finns i den händelsen.

 3. Markera ett intervall av videobildrutor eller ett helt videoklipp i händelsebläddraren.

 4. Gör något av följande:

  • Dra det markerade videomaterialet till projektbläddraren. Du kan dra det dit du vill, till början eller slutet av projektet, eller mellan klipp du redan har lagt till.

   Om du vill dela ett klipp i projektet och lägga till videon mellan de två delarna drar du videon till klippet och väljer Infoga från den meny som visas. Om automatiska övergångar är aktiverat för projektet läggs övergångar till före och efter det infogade klippet.

  • Klicka på knappen "Lägg till i projekt" eller tryck på E-tangenten om du vill lägga till klippet efter alla andra klipp i projektet.

   Om du vill lära dig hur du använder verktyget "Lägg till i projekt" och hur du snabbt lägger till markerade klipp i ett projekt läser du informationen nedan.

   Knappen "Lägg till i projekt"

  • Om du har en Mac med en styrplatta med stöd för Multi-Touch-gester kan du svepa uppåt med tre fingrar.

Så här lägger du till video med verktyget "Lägg till i projekt":

Om du snabbt vill lägga till mycket video i ett projekt och sedan finjustera valet av material senare använder du verktyget "Lägg till i projekt".

 1. Öppna ett projekt och se till att avancerade verktyg har aktiverats i iMovie.

 2. I händelsebiblioteket klickar du på den händelse vars videomaterial du vill lägga till i projektet.

 3. Klicka på knappen "Lägg till i projekt" (se nedan).

  Pekarens utseende ändras är du håller pekaren över ett videoklipp, vilket anger att verktygsläget är aktiverat.

  Knappen "Lägg till i projekt"

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på den video i en händelse som du vill lägga till i projektet.

   Som förval markerar iMovie fyra sekunder video, med början från den punkt där du klickade. Videon läggs sedan till i projektet. Du kan ändra den här förvalda inställningen så att mer eller mindre video markeras automatiskt när du klickar.

  • Markera ett bildruteintervall i händelsen genom att dra.

  När du klickar på video eller markerar ett bildruteintervall läggs videon direkt till i slutet av projektet. Fortsätt markera video du vill lägga till i slutet av projektet.

 5. När du är klar med att lägga till video i det aktuella projektet lämnar du verktygsläget genom att klicka på knappen Pekare.

  Pekarknappen

Den händelsevideo som har lagts till i ett projekt markeras nedtill med en orange linje i händelsebläddraren, så du kan snabbt se vilken video du har använt. Du kan lägga till samma video i flera projekt.

Om du lägger till video från flera olika källor och allt inte passar inom de proportioner du angett för projektet, kan iMovie automatiskt beskära materialet när du lägger till det så att det anpassas till de proportioner du valt.