Ordna om klipp i ett projekt

Du kan ändra ordningen på klipp i ett projekt genom att dra dem i projektbläddraren.

Så här flyttar du ett klipp i ett projekt:

Markera ett eller flera klipp i projektbläddraren och dra dem till en ny plats i projektet. En vertikal grön linje visas på de platser där det går att placera klippet.

Om du har en Mac med en styrplatta med stöd för Multi-Touch kan du flytta ett klipp åt höger eller vänster genom att markera det och svepa tre fingrar åt höger respektive vänster. Det går inte att svepa ett klipp förbi en övergång.