Ta bort video från ett projekt

När du raderar video från ett projekt raderas inte videon från källvideon (händelsen) som den kommer ifrån.

Så här tar du bort video från ett projekt:

  • Markera det klipp eller bildruteintervall du vill radera. Tryck sedan på backstegstangenten eller välj Redigera > Radera markerat eller Redigera > Radera hela klippet.

    Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Om du direkt ångrar raderingen väljer du Redigera > Ångra Radera markering eller trycker på kommando-Z.