Gå igenom video bildruta för bildruta

Varje videoklipp i iMovie (i ett projekt eller i en händelse) representeras av miniatyrer som är grupperade tillsammans i en filmremsa. Varje miniatyr i en filmremsa kan motsvara hundratals videobildrutor (enskilda bilder).

Du kan enklare hitta en enskild bildruta i en filmremsa genom att gå igenom filmremsan bildruta för bildruta istället för att skimma igenom den.

Så här går du igenom video bildruta för bildruta:

  1. Håll pekaren på en filmremsa utan att klicka på den i projektbläddraren eller händelsebläddraren.

  2. Flytta framåt och bakåt i klippet en bildruta i taget genom att trycka på vänster- respektive högar piltangent.

Om ett helt videoklipp är markerat (med en gul ram runt) går det inte att stega igenom det med piltangenterna. Om en del av ett klipp är markerat flyttas markeringsgränsen en bildruta i taget när du trycker på piltangenterna.