Hitta källvideon till projektklipp

Du kan snabbt hitta källvideon (händelse) för de videoklipp du använder i ett projekt. Det är särskilt användbart om du vill duplicera videon i projektet eller lägga till samma videoklipp i ett annat projekt.

Så här hittar du källvideon för ett klipp i ett projekt:

  1. Markera det videoklipp vars källa du vill hitta i projektbläddraren.

  2. Välj Innehåll > "Visa i händelsebläddraren". Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Källvideon för det markerade videoklippet i projektet markeras med en gul ram.