Markera ett avsnitt med flera bildrutor i ett klipp

Du kan markera ett intervall av videobildrutor i ett klipp från en händelse eller ett projekt. De markerade bilderna kan sedan putsas, märkas med nyckelord, markeras som bokmärke eller kasserat och ändras på flera andra sätt.

Så här markerar du ett bildruteintervall:

Gör något av följande:

 • Dra över miniatyrerna i ett klipp om du vill markera ett bildruteintervall i projektbläddraren eller händelsebläddraren. En gul ram visas runt det markerade intervallet.

  När en filmremsa bryts i två rader markerar du ett bildruteintervall som sträcker sig över radbrytningen genom att helt enkelt fortsätta dra över radbrytningen. Pekaren hoppar till nästa rad när den når kanten.

 • Klicka på ett klipp i händelsebläddraren. Som förval markeras automatiskt ett bildruteintervall om fyra sekunder video från den punkt där du klickade.

  Du kan ändra den här förvalda inställningen i iMovie-inställningarna så att minst en sekund till maximalt tio sekunder video markeras när du klickar på ett händelseklipp.

Så här utökar eller förkortar du bildrutemarkeringen:

Gör något av följande:

 • Justera var markeringen börjar eller sluta genom att dra handtagen på någon sida av den gula markeringen.

  Markeringshandtag

 • Flytta pekaren i samma klipp till den ruta där du vill att markeringen ska sluta eller börja. Tryck sedan ner skifttangenten och klicka. Bildruteintervallet förlängs eller förkortas beroende på var du klickat.

Så här flyttar du en bildrutemarkering:

Gör något av följande:

 • Dra över- eller nederkanten av den gula markeringen åt vänster eller höger så flyttas den till en ny uppsättning bildrutor inom samma klipp.

 • Flytta hela markeringen en bildruta i taget med hjälp av vänster- och högerpilstangenterna.

Så här avmarkerar du ett intervall:

 • Klicka utanför intervallet eller markera ett annat intervall.