Markera ett eller flera videoklipp eller vissa element i ett projekt

Du kan markera ett enskilt klipp eller flera klipp samtidigt i ett projekt eller en händelse. Du kan också markera bara övergångar, bilder, kartor, bakgrunder eller animatics (animerade gråtonsbilder som används till att skapa storyboards) i ett projekt.

Genom att markera flera klipp går det att flytta dem som en grupp i projektet, eller från en händelse till en annan. Det är också praktiskt när ett klipp har justerats och du vill klistra in samma justeringar i flera andra klipp. Om du vill veta mer om hur du använder samma klippjusteringar flera gånger läser du ämnena under "Se även" nedan.

Så här markerar du ett enskilt klipp:

Hur du markerar ett helt klipp beror på om du markerar i en händelse eller i ett projekt.

 • Du markerar ett klipp i projektbläddraren genom att klicka på klippet en gång så att det markeras med en gul ram.

 • Du markerar ett klipp i händelsebläddraren genom att hålla ner skifttangenten samtidigt som du klickar på klippet.

  När du klickar på ett videoklipp i en händelse utan att hålla ner skifttangenten markerar iMovie som förval ett fyra sekunder långt klipp av videon. I iMovie-inställningarna kan du ange att iMovie istället ska markera ett helt klipp i händelsebläddraren när du klickar på en händelse.

Så här markerar du flera klipp:

Gör följande i projektbläddraren eller händelsebläddraren:

 • Om du vill markera flera sammanhängande klipp håller du ned skifttangenten när du klickar på det första och sista klippet i intervallet.

 • Om du vill markera klipp som inte ligger intill varandra håller du ner kommandotangenten samtidigt som du klickar på de klipp du vill markera.

 • Om du vill markera alla klipp markerar du ett av projekt- eller händelseklippen och väljer sedan Redigera > Markera alla.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Så här avmarkerar du klipp:

Gör följande i projektbläddraren eller händelsebläddraren:

 • Om bara ett klipp är markerat avmarkerar du det genom att markera ett annat klipp eller klicka utanför klippet. Om du vill vara säker på att du inte av misstag råkar markera ett annat projektelement kan du klicka i det horisontella grå området som skiljer projektbläddraren och händelsebläddraren åt.

 • Om flera klipp är markerade håller du ner kommandotangenten och klickar på de klipp som inte ska vara markerade.

 • Om du vill avmarkera alla klipp väljer du Redigera > Markera > Inget.

  Menyn Redigera visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Så här markerar du bara övergångar, bilder, kartor, bakgrunder eller animatics:

 • Markera endast övergångarna, bilderna, kartorna, bakgrunderna eller animatics i ett öppet projekt genom att välja Redigera > Markera. Välj sedan Övergångar, Bilder, Kartor, Bakgrunder eller Animatic.