Om filmremsor i projektbläddraren och händelsebläddraren

I iMovie visas videomaterialet i projektbläddraren (där du bygger projekt) och händelsebläddraren (där källvideon visas) som filmremsor, vilket är sammankopplade serier av "miniatyrer". Till skillnad från en faktisk filmremsa, där en miniatyr är en enda bildruta ur filmen, kan varje miniatyr i iMovie motsvara flera sekunder video med hundratals bildrutor (enskilda bilder).

Du kan använda miniatyrreglaget (se nedan) till att dra ut eller ihop filmremsor så att fler respektive färre miniatyrer visas i varje klipp, beroende på hur du vill arbeta, hur långt projektet är osv. Siffran till höger om reglaget visar hur många sekunders video som representeras av varje miniatyr.

Miniatyrreglaget

När du lägger till video från händelsebläddraren i ett projekt kan du lägga till ett eller flera hela klipp eller välja ett lägga till intervall av bildrutor från ett klipp. När du lägger till klipp eller ett intervall av bildrutor i ett projekt visas de som en egen serie miniatyrer, fristående från de andra klippen. På så vis kan du finjustera klippen ett i taget och t.ex. lägga till specialeffekter och ljudeffekter till dem, eller infoga övergångar mellan dem.