Översikt: videoformaten NTSC, PAL och Cinema

NTSC, PAL och Cinema är videoformatstandarder som avser antalet bilder per sekund i videon. I allmänhet använder kameror inköpta i Europa formatet PAL (25 bilder/s) medan kameror inköpta i Nordamerika har formatet NTSC (30 bilder/s).

Video i formatet Cinema har en bildfrekvens på 24 bilder/s. Det är den bildfrekvensen vanliga filmkameror använder, och många tycker att just den bildfrekvensen ger det bästa resultatet med en speciell "filmaktig" känsla. Därför har många nyare digitalkameror, oavsett vilket land de inköpts i, formatet Cinema med 24 bilder/s. Du kan ställa in det läget på kameran om du vill få mer filmliknande videomaterial.

Normalt när du skapar ett nytt projekt ska du välja den bildfrekvens som användes när videon spelades in. Även om det går att blanda videomaterial med olika bildfrekvens i samma projekt kan det ge sämre uppspelningsresultat.

När du har valt bildfrekvens för ett projekt går det inte att ändra den manuellt. Om det däremot är så att det första klippet du lägger till i projektet har en annan bildfrekvens än projektet ber iMovie dig att justera projektets bildfrekvens så att de överensstämmer.

När ett videoklipp i händelsen eller projektet har en bildfrekvens som inte överensstämmer med projektet visar iMovie en liten symbol, som visar bildfrekvensen i videoklippet, i det nedre vänstra hörnet i klippet. Den här symbolen betyder att du kan få prestandaproblem vid uppspelning.

Du kan visa vilken bildfrekvens projektet har i fönstret Projektegenskaper. Välj Arkiv > Projektegenskaper. Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.