Påbörja ett nytt videoprojekt

När du arbetar med ett nytt videoprojekt i iMovie måste du först skapa projektet genom att ge det ett namn. Du måste också definiera andra parametrar för det, t.ex. om projektet ska ha ett tema. Sedan lägger du till video i projektet från händelsebiblioteket. Om det inte finns någon video i händelsebiblioteket måste du först importera video från en videokamera eller annan inspelningsenhet, eller från någon annan källa, t.ex. ett kameraarkiv eller ett iMovie HD-projekt. Om du vill veta hur du importerar video går du till avsnittet Importera i iMovie Hjälp.

I iMovie finns många olika teman som du kan använda i en film. Varje tema har egna titelstilar (titlar är text som visas på skärmen) och övergångar, som spelas upp mellan klipp och ger filmen ett professionellt utseende. Du kan låta ett klipp tonas in eller ut, lösa upp det i ett annat klipp, zoom in i ett annat klipp med mera. Du kan ange att iMovie ska lägga till övergångar automatiskt när du skapar ett nytt projekt. Det går alltid att ändra och ta bort dem senare.

Det här ämnet handlar om hur du skapar ett vanligt filmprojekt. Om du vill veta hur du skapar en trailer går du till följande ämne istället: Skapa en trailer.

Så här påbörjar du ett nytt videoprojekt:

 1. Välj Arkiv > Nytt projekt i iMovie eller klicka på knappen för att skapa ett projekt (visas nedan) i det nedre högra hörnet av projektbiblioteket.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Knappen för att skapa ett projekt

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda titlar och övergångar från teman skapade av Apple i projektet väljer du ett av de teman som visas under Projektteman. Förhandsgranska ett tema genom att klicka på miniatyren för temat.

   Om du väljer ett tema infogar iMovie automatiskt horisontella upplösningar och övergångar anpassade till temat mellan klippen. iMovie lägger också till en förtext från temat över första klippet i projektet och eftertexter från temat över det sista klippet. Om du vill veta mer om teman går du till ämnet: Översikt: iMovie-teman.

  • Välj Inget tema om du inte vill lägga till några temaanpassade element i projektet.

 3. Ange ett namn för projektet i fältet Namn.

 4. Välj ett skärmformat från popupmenyn Proportioner:

  • Widescreen (16:9): Med widescreen blir filmen mycket bredare än den är hög. Widescreen-filmer visas bäst på datorer med widescreen-bildskärm och på HDTV-apparater. På en vanlig TV visas widescreen-filmer med svarta kanter ovanför och under bilden.

  • Standard (4:3): Gör filmen mer kvadratisk till formen. När filmen visas på en vanlig TV fyller den hela skärmen. På en HDTV och på datorer med widescreen-bildskärm visas den med svarta kanter på båda sidor om bilden.

 5. Välj ett alternativ från popupmenyn Bildfrekvens.

  Välj den bildfrekvens som användes när videon spelades in.

  Det går inte att ändra den här inställningen senare, men du kan visa den genom att välja Arkiv > Projektegenskaper. Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 6. Gör något av följande:

  • Om du inte valde något tema i steg 2 och vill att iMovie automatiskt ska lägga till övergångar mellan videoklippen när du lägger till dem, markerar du "Lägg till automatiskt". Välj sedan en övergångsstil från popupmenyn.

  • Om du valt ett tema för projektet men ändå inte vill att iMovie ska lägga till element anpassade efter temat automatiskt avmarkerar du "Lägg automatiskt till övergångar och titlar".

 7. Klicka på Skapa.

  Nu kan du lägga till video i ett projekt via händelsebläddraren och börja arbeta med projektet på andra sätt, t.ex. lägga till titlar, specialeffekter, bakgrundsmusik och ljudeffekter med mer.

Om du inte anger något tema för projektet när du skapar det kan du alltid tillämpa ett senare. Du kan också när som helst byta tema. Läs följande ämne om du vill veta hur: Välja eller byta tema i ett projekt