Förlänga eller förkorta ett klipp
Du kan finjustera var och hur länge ett klipp ska visas i ett projekt genom…

Ta bort oönskade bildrutor från ett videoklipp
En del videoklipp kan ha bildrutor som du inte vill ta med i ditt projekt.…

Redigera övergångspunkten mellan klipp
Använd precisionsredigeraren till att noggrant kontrollera hur ett videoklipp övergår till nästa. Precisionsredigeraren är ett…